دانلود پاورپوینت بیوگرافی اسوالد اشپنگلر جهت رشته فلسفه و منطق در قالب 24 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اسوالد  اشپنگلر  فیلسوف تاریخی آلمانی الاصل، تاریخ را همچون موجود زنده ای فرض می کند و از تاریخ تفسیر ادواری دارد. از نظر وی هر دوره تاریخی حدود 1000 سال زندگی می کند و با مرگ خویش از بین می رود و دوره بعد جایگزین آن می شود. او هر دوره تاریخی را شامل 2 مرحله می داند: تمدن و فرهنگ. براساس همین بیشن تمدن معاصر غرب را در سراشیبی و انحطاط می بیند و اعتقاد دارد که به جای آن تمدن جدیدی از آسیا جایگزین خواهد شد. هنر اشپنگلر این بود که روح شیطانی غرب را به وضوح نشان داد و به همن دلیل مغضوب و مورد انتقادات روز سیاستمدار و فیلسوف دنیای متعدد باخترزمین قرارگرفت.

 

 

 

اشپنگلر از تحلیلگران و فیلسوفانی نیست که وقایع و تحولات فکری و سیاسی در مغرب زمین را مجرد از زمان و مکان و تاریخ آن بررسی کند. ویژگی و حسن اشپنگلر وتفکر او این است که اسیر و گرفتار ظواهر فریبنده و پرزرق و برق تمدن غربی نشده است و تمدن غربی را از باطن آن و در زوایای افکار و آداب و رسوم و مناسبات مردم متمدن و شهرنشین بررسی کرده است. ازمیان کسانی که از نظرات اشپنگلر الهام گرفته اند می توان به هنری کیسینجر اشاره کرد که استراتژیست معروف آمریکایی است و نقش برجسته ای در تعیین استراتژی غرب دارد. . با این تفاوت که کیسینجر معتقد است که علیرغم آن که تمدن غرب امروزه در سراشیبی قرار گرفته، اما به دلیل آن که غرب از امتیازی برخوردار است که تمدن های گذشته از آن محروم بوده اند، می توان هزاره حاکمیت، فرهنگ وتمدن غرب را به درازا کشاندو زوال آن را به تأخیرانداخت و آن   امتیاز، قدرت تکنیکی و تکنولوژیکی غرب است.

 

 

 

اشپنگلر از رشد شهرهای بزرگ نیز مانند فرهنگ ها و تمدن ها، یک ریخت شناسی تاریخی ارائه می دهد. از نظر وی شهرها گونه دگردیسی خود را از گونه «مراکز مبادله» آغاز می کنند و در نهایت در  «شهر ـ جهان» افول می یابند.  انسان نیز در این دگردیسی تحول می یابد. وی از جانور سرگردان یا شکارچی به دهقان وابسته به زمین بدل می شود و در نهایت با رشد شهر ـ جهان، انسان متمدن یا کوچ نشین ذهنی متولد می گردد.

 

 


فهرست مطالب
بیوگرافی اسوالد اشپنگلر
مقدمه ی بر آراء و نظرات اسوالد اشپنگلر
افول غرب ـ تاریخ دوری
شهرهای بزرگ
عقیم شدن شهرهای بزرگ
عقیم شدن شهر های بزرگ
سرمایه در شهر های بزرگ
شهرهای ریشه دار
شهرهای بی ریشه
روستا و شهر
شهرهای بزرگ و کوچک
شهر جهانی
شهر جدید و بی پایانی
منابع