دانلود پاورپوینت جایگاه محیط زیست در طراحی محیط های شهری جهت رشته محیط زیست در قالب 19 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


عملکردهای فضاهای سبز طراحی شده :
تلطیف شرایط زیست اقلیمی در شهرها
کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی
احیای اراضی آلوده به فاضلاب و زباله
مقولۀ فضای سبز درون شهری و برون شهری

 

 

 

برای طراحی فضاهای سبز برون‌شهری باید به موارد زیر توجه نمود  :
1- تعیین میزان نیاز اکولوژیکی محیط به فضای سبز
2- شناخت امکانات منابع آب
3- شناخت کیفیت خاک
4- شناخت مکان‌هایی که حداکثر تأثیر اقلیم زیستی را در پی خواهند داشت
5- شناخت گونه‌های گیاهی بومی
6- بار آلودگی محیط
و برای طراحی فضاهای سبز درون‌شهری باید به ساخت اکولوژیکی محیط، بار محیط و نیاز اجتماعی به فضای سبز توجه نمود.
به طور کلی عملکردهای فضای سبز شهری را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد :
1- عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر
2- عملکردهای زیست محیطی
3- عملکردهای اجتماعی-روانی فضای سبز

 

 

 

فهرست مطالب
آلودگی هوا ناشی از 3 عامل اصلی است
پیش‌بینی یک حریم حفاظتی سبز
«آلودگی صوتی و ساختار کالبدی»
آثار آلودگی صوتی بر انسان
دسته‌بندی روش‌های مقابله با آلودگی صوتی
محیط زیست و طراحی ترافیک
«محیط زیست و طراحی فضای سبز»
عملکردهای فضاهای سبز طراحی شده
روش‌های موجود برای دفع بهداشتی زباله
خطرات ناشی از دفع غیربهداشتی زباله
محیط زیست و مکانیایی واحدهای صنعتی و خدماتی