دانلود پاورپوینت اندیشه در معماری جهت رشته معماری در قالب 12 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


-نظر : نگریستن در چیزی به تأمل،
فکری که به واسطه آن «شناخت» طلب شود
نظرکردن: اندیشیدن، شناخت عقلی یا خردگرایی
-نظری : منسوب به نظر، هر تصور یا تصدیق که درک آن محتاج به فکر و نظر باشد. آنچه دریافتش متوقف بر نظر و تحقیق است
-نظریه : عقیده، جمع آن نظریات،
-نظر، در معماری معادل تعریف معماری قرار گیرد زیرا تعریف معماری حاصل اندیشه در باب معماری است نه قرارداد
-در فارسی معادل تئوری، نظریه گذاشته شده است.
-ریشه واژه تئوری به مفهوم «شناخت نظری» به مباحث یونان باستان می رسد و معادل تفکر و تعمق قرارداده شده است. به این معنا که می خواهیم چیزها را چنان بشناسیم که در خود وجوددارند نه چنان که منطبق شوند با طرح ها و اهداف نظری قبلی ما

 

 

 

فهرست مطالب
اندیشه چیست؟
اندیشه در معماری؟
تعریف
تعریف در معماری
نظر، نظری، نظریه
تئوری معماری
جان لنگ : آفرینش نظریه معماری
علوم رفتاری
نظر، تئوری ، مبانی نظری معماری