دانلود پاورپوینت مدیریت یکپارچه و ساختمان پایدار جهت رشته معماری در قالب 72 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش
 

 

 

ساخت و ساز پایدار رویکرد جدیدی میباشد که با توجه به اثرات آن بر مدیریت پروژه های ساختمانی اخرا ی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ساخت و ساز پایدار تنها ایجاد ساختمانی که تاثیرات سوء کمی بر محیط زیست داشته و با آن سازگار باشد، نیست، بلکه رویکرد جدیدی در بخش ساختمان سازی می باشد که روش زندگی مردم را نیز ارتقا می بخشد. فناوری های نوینی چون مدلسازی اطلاعات ساختمان ،از جمله فناوری های اخیر توسعه ساختمان به شمار میروند که تاثیر بسزایی بر افزایش عملکرد بهینه و کارآمد ساختن نظام ساخت و ساز داشته اند. توام سازی استفاده از فناوری های نوین در مراحل چرخه حیات ساختمان با مفاهیم توسعه پایدار ،ارتقای شاخص پایداری در فرایند ساخت و ساز را فراهم خواهد آورد.

 

 

 

فهرست مطالب
برخی از اشکالات اجرایی ساختمان
مدیریت یکپارچگی پروه
مدلسازی اطلاعات ساختمان
ساختمان پایدار
نقش مدلسازی اطلاعات ساختمان در پایداری زیست محیطی
نمونه های موردی
نتیجه گیری