دانلود پاورپوینت تكنولوژی های در عرصه آموزش جهت رشته دسته اصلی علوم پایه در قالب 45 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


بی تردید توانمندی و توسعه و استقلال واقعی كشورها نسبت مستقیم با توانایی آن ها در تولید علم و توسعهٔ علمی-تحقیقاتی دارد. در عصر كنونی تولید علم و تحرك علمی با رونق و پیشرفت تكنولوژی نیز كاملاً مرتبط است. 
حقیقت این است كه تولید و بسط و گسترش علم تاثیر بسیار عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور دارد. به تعبیر دیگر تولید علم و توسعه علمی به عنوان موتور محركه ی توسعه همه جانبه و پایدار كشورها نقش عمده ایفا می كند. تمام كشورها در تلاش برای نیل به خود كفایی علمی و توسعهٔ علم و تحقیقات می باشند. 
تفكر علمی بنیان تولید و توسعهٔ علمی را فراهم می سازد و فضا را از كم توجهی به علم متحول می گرداند. تفكر علمی تامل و تدقیق در ضرورت وجود و حضور علم در عرصه ها و حوزه های گوناگون حیات بشری است ، از این طریق می توان به علل موجده و علل مقومه و مبقیه و غاییدی آن توجه نمود. بحث از تفكر علمی در واقع بحث از هستی شناسی و شناخت شناسی علمی می باشد و بیشتر در حوزه فلسفه علم محل بحث و بررسی دارد. از سوی دیگر تدوین سیاست علمی كارآمد و اثر بخش ، مستلزم شناخت ، آگاهی از وضعیّت علمی كشور، میزان تولید آن، ساز و كارهای لازم برای بهبود و ارتقای تولید، توسعه علمی و عوامل و معیارهای موثر از قبیل بالا بردن سطح تكنولوژی آموزشی در بهره گیری از علم است . 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تكنولوژی آموزشی و توسعه علمی
تاریخچه 
تكنولوژی آموزشی به كجا می گراید
طراحی در تكنولوژی آموزشی 
اهداف 
انواع اهداف آموزشی
منشاء اهداف آموزشی 
طبقه بندی اهداف آموزشی 
تعیین شرایط 
تعیین منابع 
معرفی دفتر تکنولوژی آموزشی فعالیتها و پایگاهها
تعريف و كاربرد سيستماتيك 
معرفی اجزاء موجود در الگوی آموزشی جیمز براون 
کاربرد علوم مختلف نظیر روانشناسی ، ارتباطات و هنر در تکنولوژی آموزشی
كليات و اهداف 
انجمن دارای دو نوع  عضو است : اصلی و افتخاری 
 رشد تكنولوژي دنياي ما را نياز مند شهرونداني ساخته كه داراي ويژگي ها زير هستند
ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی
ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی
منابع